Tel.: 22 418 79 04

Salon Sprzedaży UPC Polska, lidera innowacyjnych usług cyfrowych, dostawcy innowacyjnej telewizji z ponad 110 kanałami HD, internetu do 500 Mb/s i telefonii.
Dzięki aplikacji Horizon Go, modemowi Wi-Fi Connect Box oraz usłudze UPC Wi-Free z usług UPC Polska można korzystać także na urządzeniach mobilnych, zarówno w domu jak i poza nim.
Salon Sprzedaży to doskonałe rozwiązanie dla osób, które osobiście mogą zaczerpnąć informacji od ekspertów i wypytać konsultanta o szczegóły wybranej oferty, podpisać umowę i kupić usługi UPC.
Salon oferuje wszystkie usługi, w tym odbiór sprzętu.

Lokalizacja: obok EURO RTV AGD
Godziny otwarcia: poniedziałek – sobota 10:00 – 21:00; niedziela 10:00 – 20:00
Telefon: 22 418 79 04
Email: salon.warszawa9@upc.pl
www.upc.pl

UPC Poland Retail Store offers leading innovative digital services such as innovative TV, 500 Mbps internet and telephony solutions.
Thanks to such app as Horizon Go, Wi-Fi Connect Box modem as well as UPC Wi-Free service, UPC Poland solutions are available also on mobile devices, both within and outside home.
Retail Store is the perfect solution for those who wish to personally turn to experts for information and receive details on the selected offer from UPC advisors, or sign a contract and purchase UPC services. Each retail stand provides customers with full range of services, including collection of equipment.

Location: next to EURO RTV AGD
Opening hours: Monday-Saturday: 10am-9pm; Sunday: 10am-8pm
Phone no.: 22 418 79 04
E-mail: salon.warszawa9@upc.pl
www.upc.pl