Salon Sprzedaży UPC Polska, lidera innowacyjnych usług cyfrowych, to poszerzenie dotychczasowej sieci sprzedaży i uzupełnienie jej o salony znajdujące się jeszcze bliżej klienta, dostępne w galeriach handlowych i otwarte także w weekendy.
Salon Sprzedaży to odpowiedź na potrzeby Klientów, którzy mogą teraz jeszcze łatwiej zapoznać się z ofertą operatora.

To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą osobiście zaczerpnąć informacji od ekspertów i wypytać konsultanta o szczegóły  wybranej oferty, podpisać umowę i kupić usługi UPC.
Salon oferuje wszystkie usługi, poza zwrotem sprzętu (więcej informacji na www.upc.pl).

Zachęcamy do odwiedzenia salonu, w którym znajdą Państwo ofertę Happy Home, zawierającą innowacyjne usługi, w tym m.in. światłowodowy internet o prędkości do 1 Gb/s, telewizję cyfrową z ponad 130 kanałami HD oraz nowoczesny modem Wi-Fi Giga Connect Box, pozwalający cieszyć się szybkim internetem w całym domu. Oferta UPC to również usługa mobilna przygotowana z myślą o wszystkich członkach rodziny. Bez zobowiązań, z możliwością swobodnej zmiany planu taryfowego w każdym momencie.
W ofercie UPC znaleźć można też telefon stacjonarny.

UPC Polska oferuje platformę Horizon, zawierającą dekoder najnowszej generacji, pozwalający m.in. na nagrywanie czterech programów jednocześnie, aplikację Horizon Go, umożliwiającą oglądanie ulubionych programów na urządzeniach mobilnych również offline, dzięki opcji pobierania wybranych treści oraz bibliotekę filmów i seriali MyPrime. Telewizja Cyfrowa UPC to także innowacyjna usługa Replay TV, umożliwiająca oglądanie wybranych programów do siedmiu dni wstecz, w tym cofanie do początku programu, który już trwa.

Więcej informacji na temat godzin otwarcia Salonów i punktów sprzedaży UPC znajdą Państwo na stronie: http://www.upc.pl/pomoc/salony-sprzedazy/

 

 

UPC Poland Retail Stores, offering leading innovative digital services, expand the company’s sales network and supplement it with new points of sale which bring UPC offer even closer to customers thanks to their location in shopping galleries and weekend opening hours.
UPC Poland Retail Stores have been developed to address the needs of clients and make it easier for them to become familiar with UPC offer.

They are, therefore, the perfect solution for those who wish to turn to experts for information and receive details on the selected offer from UPC advisors, or sign a contract and purchase UPC services. The salon offers all services, except for equipment return (more information at www.upc.pl).
 
Visit our retail stores to find the Happy Home offer, including innovative services, such as fiber optic internet with a speed of up to 1 Gbps , digital TV with over 130 HD channels and a modern Wi-Fi Giga Connect Box modem that allows you to enjoy high-speed Internet throughout your home. The UPC offer is also a mobile service prepared for all family members. Unbound, with the possibility of changing the tariff plan at any time. UPC offers as well fixed line phone solutions.

The most recent product offered by UPC Poland is the Horizon platform, containing a decoder of the latest generation with such features as, among others, simultaneous recording of four programmes, Horizon Go app to watch favourite programmes on mobile devices, also offline, thanks to the Download2Go option, and My Prime library of unique films and TV series. Digital TV from UPC is also an innovative Replay TV service that lets you watch selected programmes up to seven days back, including back to the beginning of the program that is already in progress.
 
More information on the opening hours of UPC retail stores and stands is available at: http://www.upc.pl/pomoc/salony-sprzedazy/